Ulga B+R

Ulga na działalność badawczo-rozwojową pozwala na odliczenie od podstawy opodatkowania wydatków związanych z prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych. Odliczyć można koszty związane z działalnością [...]

zobacz

Procedura uproszczona VAT w imporcie towaru

Tutaj dowiesz się, jakie warunki należy spełnić, aby skorzystać z procedury uproszczonej VAT w imporcie towarów.

zobacz

Fotowoltaika i ulga termomodernizacyjna

W tym artykule dowiesz się, czym jest ulga termomodernizacyjna i kto może z niej skorzystać.

zobacz

Limity na 2023 r. obowiązujące [...]

W tym artykule dowiesz się jakie limity obowiązują podatników podatku dochodowego w 2023 r.

zobacz

Podwójna podwyżka minimalnego [...]

Rada Ministrów 13 września 2022 r. przyjęła rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. Tym samym Rząd przedstawił [...]

zobacz

Inwentaryzacja – czym jest i jak [...]

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą Księgi Przychodów i Rozchodów zobowiązani są co najmniej raz w roku sporządzić remanent, który pozwala na ustalenie stanu składników majątku danego przedsiębiorstwa.

zobacz

Zmiana formy opodatkowania 2022/2023 rok

Tutaj znajdziesz informacje dotyczące korekty formy opodatkowania za 2022 r. oraz wyboru formy opodatkowania na rok 2023.

zobacz
Tarcza antykryzysowa

Tarcza antykryzysowa – pomoc [...]

Znajdziesz tutaj aktualne informacje dot. tzw. tarczy antykryzysowej oraz linki do stron rządowych ze szczegółowymi informacjami z możliwością składania wniosków online.

zobacz
zwiększone procedury compliance

Znacznie zwiększone procedury compliance

W świetle rosnących możliwości organów podatkowych w zakresie wykrywania błędów w rozliczeniach, oraz coraz skuteczniejszych kontroli podatkowych, szczególne znaczenie zyskuje wdrożenie szeroko [...]

zobacz
indywidualny rachunek podatkowy

Wprowadzenie indywidualnego rachunku [...]

Od początku 2020 r. wprowadzone zostaną tzw. indywidualne rachunki podatkowe, za pośrednictwem których podatnicy będą mogli dokonywać wpłat należności z tytułu podatków PIT i CIT oraz VAT, a [...]

zobacz