SLIM VAT 3

Pakiet SLIM VAT 3 ma sprawić, że rozliczanie podatku VAT będzie dużo łatwiejsze i mniej czasochłonne. W tym artykule dowiesz się jakie obszary będą obejmowały planowane od kwietnia 2023 r. zmiany.

zobacz

Ulga IP Box

Ulga IP Box to preferencyjne opodatkowanie dochodów z praw własności intelektualnej, które podlegają ochronie prawnej i zostały wytworzone, rozwinięte lub ulepszone w ramach prowadzonej przez [...]

zobacz

Ulga B+R

Ulga na działalność badawczo-rozwojową pozwala na odliczenie od podstawy opodatkowania wydatków związanych z prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych. Odliczyć można koszty związane z działalnością [...]

zobacz

Procedura uproszczona VAT w imporcie towaru

Tutaj dowiesz się, jakie warunki należy spełnić, aby skorzystać z procedury uproszczonej VAT w imporcie towarów.

zobacz

Fotowoltaika i ulga termomodernizacyjna

W tym artykule dowiesz się, czym jest ulga termomodernizacyjna i kto może z niej skorzystać.

zobacz

Limity na 2023 r. obowiązujące [...]

W tym artykule dowiesz się jakie limity obowiązują podatników podatku dochodowego w 2023 r.

zobacz

Podwójna podwyżka minimalnego [...]

Rada Ministrów 13 września 2022 r. przyjęła rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. Tym samym Rząd przedstawił [...]

zobacz

Inwentaryzacja – czym jest i jak [...]

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą Księgi Przychodów i Rozchodów zobowiązani są co najmniej raz w roku sporządzić remanent, który pozwala na ustalenie stanu składników majątku danego przedsiębiorstwa.

zobacz

Zmiana formy opodatkowania 2022/2023 rok

Tutaj znajdziesz informacje dotyczące korekty formy opodatkowania za 2022 r. oraz wyboru formy opodatkowania na rok 2023.

zobacz
Tarcza antykryzysowa

Tarcza antykryzysowa – pomoc [...]

Znajdziesz tutaj aktualne informacje dot. tzw. tarczy antykryzysowej oraz linki do stron rządowych ze szczegółowymi informacjami z możliwością składania wniosków online.

zobacz