Aktualności księgowe

SLIM VAT 3 – część II

W tym artykule dowiesz się jakie obszary będą obejmowały planowane od 1 lipca 2023 r. zmiany w zakresie podatku dochodowego w ramach pakietu SLIM VAT 3.

zobacz więcej

SLIM VAT 3 – część I

Pakiet SLIM VAT 3 ma sprawić, że rozliczanie podatku VAT będzie dużo łatwiejsze i mniej czasochłonne. W tym artykule dowiesz się jakie obszary będą obejmowały planowane od 1 lipca 2023 r. zmiany w ramach podatku VAT.

zobacz więcej

Ulga IP Box

Ulga IP Box to preferencyjne opodatkowanie dochodów z praw własności intelektualnej, które podlegają ochronie prawnej i zostały wytworzone, rozwinięte lub ulepszone w ramach prowadzonej przez podatnika działalności B+R.

zobacz więcej

Ulga B+R

Ulga na działalność badawczo-rozwojową pozwala na odliczenie od podstawy opodatkowania wydatków związanych z prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych. Odliczyć można koszty związane z działalnością badawczo-rozwojową wskazane w ustawie o PIT lub w ustawie o CIT.

zobacz więcej

Księgowość Ekoma Tychy

EKOMA to wyróżniające się biuro rachunkowe nie tylko w Tychach, ale w całym województwie śląskim. Od momentu powstania w 2000 roku koncentrujemy się na dostarczaniu kompleksowych rozwiązań dla biznesu zarówno w zakresie księgowości, jak i obsługi kadrowo-płacowej, ale świadczymy również szereg usług dodatkowych.

Usługi księgowe

Usługi księgowe

 • kompleksowe prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie uproszczonej księgowości,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych w zakresie podatku VAT oraz prowadzenie rejestrów podatku VAT,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, wyposażenia,
 • sporządzanie sprawozdawczości statystycznej (GUS),
 • sporządzanie deklaracji dla Narodowego Banku Polskiego,
 • doradztwo finansowo-księgowe.
Usługi kadrowo-płacowe

Usługi kadrowo-płacowe

 • ewidencję danych kadrowych w systemie kadrowo-płacowym
 • zarządzanie wynagrodzeniami:
  • sporządzanie list płac
  • obliczanie obciążeń (składki ZUS, zaliczki PIT) związanych z wypłatą wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, w tym obciążeń z tytułu Funduszu Pracy i ZFŚS
  • naliczanie wynagrodzeń chorobowych, urlopowych, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, odpraw
  • obsługiwanie przelewów
 • przygotowywanie deklaracji i raportów na potrzeby ZUS, US, GUS, PFRON
 • przygotowywanie rozliczeń z ZUS, US i PFRON
 • przygotowywanie rocznych deklaracji PIT11/40
Pozostałe usługi

Pozostałe usługi

 • sporządzanie wniosków kredytowych,
 • rozliczanie dotacji,
 • zwrot VAT z zagranicy,
 • zwrot VAT od niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym,
 • indywidualne rozliczenia roczne krajowe i zagraniczne,
 • rozliczanie opłat środowiskowych,
 • wirtualne biuro (użyczenie adresu),
 • inne w zależności od indywidualnych potrzeb naszych Klientów
 • wynajem powierzchni biurowych.