Aktualności księgowe

Ulga na złe długi

Ulga na złe długi jest korzystnym rozwiązaniem, które umożliwia odzyskanie podatku dochodowego i VAT od niezapłaconych faktur. Dotyczy to wierzytelności, lub ich części, których nieściągalność została uprawdopodobniona.

zobacz więcej

Kasy fiskalne

Co do zasady, zgodnie z art. 111 ustawy o VAT, kas fiskalnych powinni używać przedsiębiorcy, którzy sprzedają towary lub usługi osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej i rolnikom ryczałtowym.

zobacz więcej

Krajowy System e-Faktur

Krajowy System e-Faktur, w skrócie KSeF, to rządowa platforma do wystawiania, otrzymywania i udostępniania faktur drogą elektroniczną. Obowiązek e-fakturowania ma wejść w życie od 1 lipca 2024 r. dla czynnych podatników VAT, a od 1 stycznia 2025 r. ma być obowiązkowy dla wszystkich.

zobacz więcej

Działalność nierejestrowa

Działalność nierejestrowa to dobry sposób na to, aby sprawdzić swoje umiejętności w prowadzeniu biznesu, bez szeregu obowiązków administracyjnych i fiskalnych związanych z działalnością gospodarczą. Daje ona możliwość prowadzenia drobnej działalności zarobkowej na niewielką skalę bez wpisu do CEIDG.

zobacz więcej

Księgowość Ekoma Tychy

EKOMA to wyróżniające się biuro rachunkowe nie tylko w Tychach, ale w całym województwie śląskim. Od momentu powstania w 2000 roku koncentrujemy się na dostarczaniu kompleksowych rozwiązań dla biznesu zarówno w zakresie księgowości, jak i obsługi kadrowo-płacowej, ale świadczymy również szereg usług dodatkowych.

Usługi księgowe

Usługi księgowe

 • kompleksowe prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie uproszczonej księgowości,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych w zakresie podatku VAT oraz prowadzenie rejestrów podatku VAT,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, wyposażenia,
 • sporządzanie sprawozdawczości statystycznej (GUS),
 • sporządzanie deklaracji dla Narodowego Banku Polskiego,
 • doradztwo finansowo-księgowe.
Usługi kadrowo-płacowe

Usługi kadrowo-płacowe

 • ewidencję danych kadrowych w systemie kadrowo-płacowym
 • zarządzanie wynagrodzeniami:
  • sporządzanie list płac
  • obliczanie obciążeń (składki ZUS, zaliczki PIT) związanych z wypłatą wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, w tym obciążeń z tytułu Funduszu Pracy i ZFŚS
  • naliczanie wynagrodzeń chorobowych, urlopowych, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, odpraw
  • obsługiwanie przelewów
 • przygotowywanie deklaracji i raportów na potrzeby ZUS, US, GUS, PFRON
 • przygotowywanie rozliczeń z ZUS, US i PFRON
 • przygotowywanie rocznych deklaracji PIT11/40
Pozostałe usługi

Pozostałe usługi

 • sporządzanie wniosków kredytowych,
 • rozliczanie dotacji,
 • zwrot VAT z zagranicy,
 • zwrot VAT od niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym,
 • indywidualne rozliczenia roczne krajowe i zagraniczne,
 • rozliczanie opłat środowiskowych,
 • wirtualne biuro (użyczenie adresu),
 • inne w zależności od indywidualnych potrzeb naszych Klientów
 • wynajem powierzchni biurowych.