Aktualności księgowe

zwiększone procedury compliance

Znaczenie zwiększone procedury compliance

W świetle rosnących możliwości organów podatkowych w zakresie wykrywania błędów w rozliczeniach, oraz coraz skuteczniejszych kontroli podatkowych, szczególne znaczenie zyskuje wdrożenie szeroko rozumianych procedur compliance u podatników. Skuteczny system zapewniania zgodności pozwala bowiem na identyfikację przypadków niezgodności działania firmy lub organizacji z przepisami prawa podatkowego...

zobacz więcej
indywidualny rachunek podatkowy

Wprowadzenie indywidualnego rachunku podatkowego

Od początku 2020 r. wprowadzone zostaną tzw. indywidualne rachunki podatkowe, za pośrednictwem których podatnicy będą mogli dokonywać wpłat należności z tytułu podatków PIT i CIT oraz VAT, a także niepodatkowych należności stanowiących budżet państwa.

zobacz więcej
podatki dochodowe 2020

Podatki dochodowe 2020

Od 1 października 2019 r., podatnicy przy wyliczaniu zaliczek na podatek dochodowy mogli stosować stawkę 17%. W efekcie dochody za 2019 r. opodatkowane będą według faktycznej stawki 17,75%. Od 1 stycznia 2020 r. dochody m.in. z tytułu umowy o pracę, umów zlecenia czy też z tytułu pełnienia funkcji w zarządzie spółek kapitałowych opodatkowane będą według skali podatkowej...

zobacz więcej

Księgowość Ekoma Tychy

EKOMA to wyróżniające się biuro rachunkowe nie tylko w Tychach, ale w całym województwie śląskim. Od momentu powstania w 2000 roku koncentrujemy się na dostarczaniu kompleksowych rozwiązań dla biznesu zarówno w zakresie księgowości, jak i obsługi kadrowo-płacowej, ale świadczymy również szereg usług dodatkowych.

Usługi księgowe

Usługi księgowe

 • kompleksowe prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie uproszczonej księgowości,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych w zakresie podatku VAT oraz prowadzenie rejestrów podatku VAT,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, wyposażenia,
 • sporządzanie sprawozdawczości statystycznej (GUS),
 • sporządzanie deklaracji dla Narodowego Banku Polskiego,
 • doradztwo finansowo-księgowe.
Usługi kadrowo-płacowe

Usługi kadrowo-płacowe

 • ewidencję danych kadrowych w systemie kadrowo-płacowym
 • zarządzanie wynagrodzeniami:
  • sporządzanie list płac
  • obliczanie obciążeń (składki ZUS, zaliczki PIT) związanych z wypłatą wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, w tym obciążeń z tytułu Funduszu Pracy i ZFŚS
  • naliczanie wynagrodzeń chorobowych, urlopowych, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, odpraw
  • obsługiwanie przelewów
 • przygotowywanie deklaracji i raportów na potrzeby ZUS, US, GUS, PFRON
 • przygotowywanie rozliczeń z ZUS, US i PFRON
 • przygotowywanie rocznych deklaracji PIT11/40
Pozostałe usługi

Pozostałe usługi

 • sporządzanie wniosków kredytowych,
 • rozliczanie dotacji,
 • zwrot VAT z zagranicy,
 • zwrot VAT od niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym,
 • indywidualne rozliczenia roczne krajowe i zagraniczne,
 • rozliczanie opłat środowiskowych,
 • wirtualne biuro (użyczenie adresu),
 • inne w zależności od indywidualnych potrzeb naszych Klientów
 • wynajem powierzchni biurowych.