Silna konkurencja zmusza firmy do poszukiwania usprawnień i redukcji kosztów. Outsourcing księgowości pozwala odciążyć dział finansowy z tradycyjnych obowiązków przygotowywania sprawozdawczości finansowej, kalkulacji podatków czy przygotowywania raportów.

Przejmując na siebie odpowiedzialność za te rutynowe obowiązki, pomagamy zwiększać wartość dodaną i efektywność pionu finansów, przy jednoczesnym obniżaniu kosztów.

Do biura zapraszamy również wszystkie podmioty szukające pomocy przy zakładaniu działalności gospodarczej. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania, doradzimy optymalne rozwiązania, ale również przygotujemy komplet niezbędnych dokumentów.

Zakres i szczegółowość świadczonych przez nas usług określa pisemna umowa poprzedzona indywidualnymi uzgodnieniami, bardzo różna w zależności od potrzeb i wymagań Zleceniodawców.

W ramach obsługi księgowej oferujemy:

  • kompleksowe prowadzenie ksiąg rachunkowych (przy wykorzystaniu naszego oprogramowania lub oprogramowania należącego do Klienta),
  • prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów, uproszczonej księgowości,
  • sporządzanie deklaracji podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych,
  • sporządzanie deklaracji podatkowych w zakresie podatku VAT oraz prowadzenie rejestrów podatku VAT,
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, wyposażenia,
  • sporządzanie sprawozdawczości statystycznej (GUS),
  • sporządzanie deklaracji dla Narodowego Banku Polskiego,
  • doradztwo finansowo-księgowe.

Koronawirus COVID-2019 - Zmiany organizacyjne w Ekoma #ZostanWDomu

Drodzy Klienci,

Informacje dot. tarczy:
https://ekomatychy.pl/blog/tarcza-antykryzysowa-pomoc-przedsiebiorcom/


Od 7.05.2020 do odwołania Biuro Rachunkowe EKOMA będzie otwarte w godzinach:

7.00 – 17.00

WAŻNE: od godziny 15.00-17.00 będzie możliwe tylko pozostawienie dokumentów.