W ramach obsługi kadrowo-płacowej oferujemy między innymi:

 • ewidencję danych kadrowych w systemie kadrowo-płacowym
 • zarządzanie wynagrodzeniami:
  • sporządzanie list płac
  • obliczanie obciążeń (składki ZUS, zaliczki PIT) związanych z wypłatą wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, w tym obciążeń z tytułu Funduszu Pracy i ZFŚS
  • naliczanie wynagrodzeń chorobowych, urlopowych, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, odpraw
  • obsługiwanie przelewów
 • przygotowywanie deklaracji i raportów na potrzeby ZUS, US, GUS, PFRON
 • przygotowywanie rozliczeń z ZUS, US i PFRON
 • przygotowywanie rocznych deklaracji PIT11/40
 • ustalanie uprawnień urlopowych (wymiar urlopu, urlop należny, bilanse urlopowe),
 • szczegółowe raportowanie zgodnie z wymaganiami polskiego prawa (m.in. do ZUS, Urzędów Skarbowych, GUS) oraz indywidualnymi potrzebami naszych Klientów

Koronawirus COVID-2019 - Zmiany organizacyjne w Ekoma #ZostanWDomu

Drodzy Klienci,

Informacje dot. tarczy:
https://ekomatychy.pl/blog/tarcza-antykryzysowa-pomoc-przedsiebiorcom/


Od 7.05.2020 do odwołania Biuro Rachunkowe EKOMA będzie otwarte w godzinach:

7.00 – 17.00

WAŻNE: od godziny 15.00-17.00 będzie możliwe tylko pozostawienie dokumentów.