Ostatnia aktualizacja: 29.04.2020 r.

Subwencje udzielane przez Polski Fundusz Rozwoju

Znane są już najważniejsze parametry i zasady udzielania subwencji przez Polski Fundusz Rozwoju dla firm dotkniętych skutkami COVID-19. Program pomocy dla przedsiębiorców zwany Tarczą Finansową został już ogłoszony i będzie obsługiwany za pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej wybranych banków. Po technicznym wdrożeniu ostatnich zaleceń Komisji Europejskiej przyjmowanie wniosków rozpocznie się w ciagu kolejnych kilku dni. Trwa jeszcze aktualizacja dokumentacji i niektóre znajdujące się na stronie zapisy w programi mogą ulec zmianie. 

Poniżej przesyłamy link do oficjalnej strony Polskiego Funduszu Rozwoju, na której znajdą Państwo wszystkie szczegóły na temat udzielanych subwencji:

https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-dla-mmsp.html

F09543Na stronie ZUS dostępne są już wnioski o zwolnienie z płatności 50% składek dla firm zatrudniających do 49 pracowników.
Ze świadczenia postojowego mogą skorzystać teraz także przedsiębiorcy, którzy zatrudniają pracowników. Link do szczegółów poszczególnych świadczeń:

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/tarcza-antykryzysowa-wsparcie-z-zus/2551371

Mikroprzedsiębiorcy (w tym samozatrudnieni) mogą już również składać wnioski o udzielenie mikropożyczki bez wykazywania stanu zatrudnienia:

https://tychy.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/pozyczka

Ostatnia aktualizacja: 20.04.2020 r.

Ruszyły dofinansowania dla mikrofirm

Drodzy Klienci, 
Z Powiatowego Urzędu Pracy ruszyły dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych oraz dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników. 

Wnioski można składać do dnia 29.04.2020 r. do godz. 15:00

WAŻNE!!!

Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z ZASADAMI ubiegania się o udzielenie dofinansowań. W przypadku gdy Przedsiębiorca/Organizacja pozarządowa w składanym Wniosku wpisze że wnosi o dofinansowanie za okres 3 miesięcy, wówczas wypłacane co miesiąc dofinansowanie będzie obliczane na podstawie wysokości spadku obrotów przedstawionych w pierwszym Wniosku i nie będzie można go zmienić. 

Zatem jeśli Przedsiębiorca /Organizacja pozarządowa przewiduje, że wysokość spadku obrotów będzie wyższa i chcieliby z tego tytułu otrzymać wyższe dofinansowanie , powinni złożyć co miesiąc nowy wniosek na kolejny miesiąc, w którym przedstawią za każdym razem właściwą wysokość spadku obrotów. 

Link do infomacji na temat dofinansowania wynagrodzeń: 

https://tychy.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/wynagrodzenia

Link do informacji na temat dofinansowania kosztów prowadzenia działalności dla samozatrudnionych:

https://tychy.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/dofinansowanie

Ostatnia aktualizacja: 05.04.2020 r.

Nowa tarcza antykryzysowa. Większe zwolnienia ze składki do ZUS. Poczta będzie otwierać przesyłki?

Rząd przygotował projekt drugiej „tarczy antykryzysowej”. W nowym pakiecie ustaw mają znaleźć się m.in. zapisy o rozszerzeniu kręgu przedsiębiorców uprawnionych do zwolnienia ze składek do ZUS oraz nowych uprawnieniach Poczty Polskiej. Więcej informacji znajdziesz w poniższym artykule:

https://next.gazeta.pl/next/7,173953,25846549,nowa-tarcza-antykryzysowa-wieksze-zwolnienia-ze-skladki-do.html

Publikacja: 04.04.2020 r.

W dobie kryzysu gospodarczego związanego z pandemią koronawirusa w poniższym artykule zamieszczamy najważniejsze informacje w związku z tzw. tarczą antykryzysową.

Przydatne linki

https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa

https://www.gov.pl/web/rodzina/tarcza-antykryzysowa

https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa/wyszukaj-wsparcie-dla-swojej-firmy

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/tarcza-antykryzysowa-wsparcie-z-zus/3264398

https://tychy.praca.gov.pl/-/11949216-tarcza-antykryzysowa-pozyczki

Tarcza antykryzysowa – w skrócie

Poniżej skrócone informacje, w przypadku nowych danych będziemy to aktualizować na bieżąco.

Samozatrudniony (niezatrudniający pracowników)

Bez warunków spadku obrotów – pomoc powszechna

 1. Zwolnienie przez 3 miesiące (marzec, kwiecień i maj) ze składek do ZUS, jeśli przychód w miesiącu (mc) poprzedzającym złożenie wniosku jest niższy od 3 średnich pensji (ok. 15 tys. zł)
 2. Świadczenie postojowe – 1300 zł dla osób rozliczających się kartą podatkową
  Z warunkami
 3. Świadczenie postojowe – 2080 zł (80% minimalnego wynagrodzenia), jednorazowo (z możliwością powtórnej wypłaty, decyduje rząd), jeśli nie zawiesił firmy, przychód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku niższy o 15% niż w poprzednim miesiącu i nie był wyższy niż 300% średniej pensji (ok. 15 tys.) lub zawiesił firmę po 31 stycznia 2020 r., a przychód nie przekroczył ww. kwoty.
 4. Dofinansowanie z urzędu pracy od 1300 do 2340 zł miesięcznie (maksymal­nie przez 3 miesiące), jeśli odnotował spadek obrotów (liczą się dwa miesiące 2020 r. do dwóch miesięcy 2019 r.) w wysokości:
  1. 1300 zł, jeśli spadek obrotu o 30–50%
  2. 1820 zł, jeśli spadek o 50–80%
  3. 2340 zł, jeśli spadek o 80% i więcej.
   Dofinansowanie jest wypłacane przez 3 miesiące.

Mikrofirma 1–9 osób

Bez warunków spadku obrotów – pomoc powszechna

 1. Zwolnienie przez 3 miesiące (marzec, kwiecień i maj) ze składek do ZUS – właściciel (jeśli prowadzi firmę w formie działalności gospodarczej) i za wszystkich pracowników (także niezatrudnionych na etatach)
 2. Pożyczka 5 tys. zł z urzędu pracy na bieżącą działalność, spłacana przez 12 miesięcy z możliwością umorzenia, jeśli firma nie będzie przez 3 miesiące od otrzymania pożyczki zwalniać pracowników

Z warunkami

 1. Dofinansowanie z urzędu pracy od 1300 do 2340 zł miesięcznie (plus składki na ubezp. społ. należne od firmy) na osobę zatrudnioną (maksymalnie przez 3 mc), jeśli odnotowała spadek obrotów (liczą się dwa miesiące 2020 r. do dwóch miesięcy 2019 r.) w wysokości:
  1. 1300 zł na jednego pracownika, jeśli spadek obrotu o 30–50%
  2. 1820 zł na jednego pracownika, jeśli spadek o 50–80%
  3. 2340 zł na jednego pracownika, jeśli spadek o 80% i więcej.
   Dofinansowanie wypłacane przez 3 miesiące.
 2. Dopłata do pracownika wysłanego na przestój przez 3 miesiące – firma może takiemu pracownikowi obniżyć wynagrodzenie do minimalnej pensji (2600 zł) i otrzymuje wtedy 1300 zł + składki na ubezpieczenia społ. od państwa. Firma, by skorzystać, musi zanotować 15% spadek obrotów w 2 miesiące 2020 r. w stosunku do 2 miesięcy 2019 r. lub 25% spadek obrotów w miesiącu z 2020 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca z 2020 r. (może być kolejnych 30 dni, nie kalendarzowy miesiąc).
 3. Dopłata do zatrudnienia pracownika z obniżonym wymiarem czasu pracy przez 3 miesiące – firma może obniżyć ten wymiar do 80% normalnego (nie więcej niż do pół etatu), maksymalnie do pensji minimalnej (2600 zł). Firma w takiej sytuacji otrzymuje 50% pensji pracownika plus składki na ubezp. społ. należne od niej, ale nie więcej niż 40% średniej pensji z IV kw. 2019 r., tj. 2452 zł – 2079 zł pensji i 373 zł składek.

Wszystkie firmy

Z warunkami

 1. Dopłata do pracownika wysłanego na przestój przez 3 miesiące – firma może takiemu pracownikowi obniżyć pensję do minimalnej pensji (2600 zł) i otrzymuje wtedy 1300 zł + składki na ubezpieczenia społ. od państwa. Firma, by skorzystać, musi zanotować 15% spadek obrotów w dwóch miesiącach 2020 r. w stosunku do dwóch miesięcy 2019 r. lub 25% spadek obrotów w miesiącu z 2020 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca z 2020 r. (może być kolejnych 30 dni, nie kalendarzowy miesiąc).
 2. Dopłata do zatrudnienia pracownika z obniżonym wymiarem czasu pracy przez 3 miesiące – firma może obniżyć ten wymiar do 80% normalnego (nie więcej niż do pół etatu), maksymalnie do pensji minimalnej (2600 zł). Firma w takiej sytuacji otrzymuje 50% pensji pracownika plus składki na ubezp. społ. należne od niej, ale nie więcej niż 40% średniej pensji z IV kw. 2019 r., tj. 2079 zł pensji oraz 373 zł składek (łącznie 2452 zł).
 3. Dofinansowanie z urzędu pracy od 1300 do 2340 zł miesięcznie (plus składki na ubezp. społ. należne od firmy) na osobę zatrudnioną (maksymalnie przez 3 miesiące), jeśli odnotowała spadek obrotów (liczą się 2 miesiące 2020 r. do 2 miesięcy 2019 r.) w wysokości:
  1. 1300 zł na jednego pracownika, jeśli spadek obrotu o 30-50%
  2. 1820 zł na jednego pracownika, jeśli spadek o 50-80%
  3. 2340 zł na jednego pracownika, jeśli spadek o 80% i więcej.
   Dofinansowanie wypłacane do 3 miesięcy.