Zmiany podatkowe, w tym te modyfikujące sposób przesyłania informacji podatkowych do organów, wpisują się w przyjęty przez resort finansów model uszczelniania systemu podatkowego. Ministerstwo Finansów dąży do stworzenia scentralizowanej działającej bazy danych (Fundamentu Danych), do której będą miały dostęp wszystkie organy podatkowe niezależnie od właściwości, w której będą gromadzone dane dotyczące rozliczeń należności podatkowych. 

System ten będzie gromadził informacje m. in. z:

  • plików JPK_VAT
  • indywidualnych rachunków podatkowych (tzw. mikrorachunków)
  • informacji pozyskanych od banków w ramach Systemu Teleinformatycznego Izby Rozliczeniowej (STIR)
  • deklaracji podatkowych
  • systemów Poltax Plus i Poltax 2B w zakresie rozliczeń podatków PIT, CIT, VAT
  • systemu Zefir w zakresie rozliczeń cła i akcyzy. 

Ponadto, już teraz w ramach KAS funkcjonuje wiele systemów wspierających, które pracują na danych pozyskiwanych z plików JPK_VAT i umożliwiają przeglądania faktur przedsiębiorców oraz szukanie relacji między fakturami sprzedażowymi i zakupowymi. Powyższe świadczy o tym, iż organy podatkowe zyskują coraz więcej narzędzi, które pozwalają na skuteczniejsze prześwietlanie podatników oraz wyłapywanie nieprawidłowości. Pozwala to na skuteczne typowanie do kontroli podatkowych, których liczba maleje, ale wykryte nieprawidłowości rosną. 

W świetle rosnących możliwości organów podatkowych w zakresie wykrywania błędów w rozliczeniach, oraz coraz skuteczniejszych kontroli podatkowych, szczególne znaczenie zyskuje wdrożenie szeroko rozumianych procedur compliance u podatników. Skuteczny system zapewniania zgodności pozwala bowiem na identyfikację przypadków niezgodności działania firmy lub  organizacji z przepisami prawa podatkowego (i nie tylko) i pozwala wyeliminować nieprawidłowości zanim te zostaną stwierdzone przez organy podatkowe. Jest to szczególnie istotne, w świetle rosnących sankcji podatkowych  (np. sankcje VAT) i karnoskarbowych za nieprawidłowe rozliczenia.