Od początku 2020 r. wprowadzone zostaną tzw. indywidualne rachunki podatkowe, za pośrednictwem których podatnicy będą mogli dokonywać wpłat należności z tytułu podatków PIT i CIT oraz VAT, a także niepodatkowych należności stanowiących budżet państwa. Posiadanie przez każdego podatnika swojego indywidualnego rachunku bez wątpienia ułatwi płacenie podatków, ponieważ obecnie każdy z urzędów skarbowych posiada odrębne rachunki bankowe służące do gromadzenia tych należności w poszczególnych podatkach.  Problemy w postaci konieczności sprawdzania numeru rachunku rodzi także zmiana właściwości rzeczowej lub miejscowej przez podatnika. 

Trzeba jednak zaznaczyć, że o ile jednak zmiana ta będzie stanowić pewne udogodnienie dla podatników opłacających swe należności podatkowe na czas, o tyle dla tych, którzy mają zaległości może przede wszystkim stanowić problem. Wpłaty będą się odbywać na takiej zasadzie, jak w przypadku składek ZUS, a zatem dokonywane wpłaty będą księgowane w pierwszej kolejności na poczet zaległości, a dopiero, gdy te zostaną spłacone, regulowana będzie płatność bieżącego podatku. 

Numer indywidualnego rachunku podatkowego ma być udostępniany po podaniu identyfikatora podatkowego, za pośrednictwem strony internetowej Ministra właściwego do spraw finansów publicznych lub przez urząd skarbowy.