15 września 2022 roku w Dzienniku Ustaw opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. Tym samym Rząd przedstawił ostateczną wysokość pensji minimalnej. Pracownicy w 2023 r. roku mogą liczyć na podwójną podwyżkę płacy minimalnej.

Minimalne wynagrodzenie 2023

W myśl tego rozporządzenia, zarządzono zmianę płacy minimalnej w 2023 roku w następujący sposób:

  • 3.490 zł – od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 roku,
  • 3.600 zł – od 1 lipca do 31 grudnia 2023 roku.

Kwoty te są kwotami brutto. Zanim trafią na konto pracownika, zostaną więc pomniejszone o składki ZUS społeczne i zdrowotne.

Wyższa stawka godzinowa dla umów cywilnoprawnych 2023

Rozporządzenie określa także kwoty minimalnych stawek godzinowych dla umów cywilnoprawnych na 2023 r. Stawki godzinowe również będą zmieniały się dwukrotnie w ciągu roku i będą wynosić odpowiednio:

  • 22,80 zł – od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 roku,
  • 23,50 zł – od 1 lipca do 31 grudnia 2023 roku.