Nowy JPK_VAT

W 2020 roku deklaracje VAT mają zostać zastąpione przez rozszerzoną wersję JPK_VAT. Duzi przedsiębiorcy będą składać nowy JPK_VAT od 1 kwietnia 2020 r., natomiast mali i średni od 1 lipca 2020 r. 

Od wejścia w życie powyższych zmian dotychczasowe deklaracje VAT-7 i VAT – 7K będą przesyłane łącznie z informacją o ewidencji w jednym dokumencie – JPK_VAT.

Nie będzie już koniecznym zatem obsługiwanie przez podatników odrębnych plików w postaci deklaracji i ewidencji VAT. Podatnicy nie będą również musieli przesyłać załączników do formularzy (VAT-ZZ, VAT-ZD, VAT – ZT). Informacje w nich zawarte zostaną uwzględnione w strukturze nowego JPK_VAT

W nowej strukturze pliku znajdą się m.in. dane identyfikacyjne podatnika, okres 

za który składana jest deklaracja lub jej korekta, a także informacje wskazujące na wysokość podatku.

Obowiązywać będą dwa warianty JPK_VAT:

  1. JPK_VAT7M dla podatników rozliczających się miesięcznie, 
  2. JPK_VAT7K dla podatników rozliczających się kwartalnie

Zmiana ta ma za zadanie uprościć rozliczenia z urzędem skarbowym i ograniczyć obowiązki sprawozdawcze podatników. 

Wymiana kas fiskalnych

Rok 2020 to także początek procesu wymiany tradycyjnych kas na kasy online. Docelowo wszystkie tradycyjne kasy z papierową rolką mają zostać wymienione . Nowe kasy będą automatycznie przesyłać do KAS informacje o wszystkich dokonywanych transakcjach. Ustawodawca przewidział kilka terminów na dokonanie wymiany. Najwcześniej, bo do końca 2019 r. nowe kasy musza zakupić przedsiębiorcy działający w branży motoryzacyjnej i paliwowej. Do końca czerwca 2020 r. czas na to mają np. restauratorzy czy hotelarze. Natomiast do końca grudnia 2020 r. kasy wymienić będą musieli przedstawiciele branży budowlanej, fryzjerskiej oraz medycznej. 

Kas tradycyjnych nie będzie  można już nabyć ale wciąż będzie można z nich korzystać do momentu wygaśnięcia zezwoleń na ich użycie. Wszystkie tradycyjne kasy mają ostatecznie zniknąć w z rynku do końca 2020 r. 

Zasady wystawiania faktur do paragonów

Od 1 stycznia 2020 r. ulegną zmianie przepisy dotyczące wystawiania faktur do paragonów dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Przedsiębiorcy będą mogli wystawić fakturę do paragonu wyłącznie w sytuacji, gdy sprzedawca zamieści na paragonie NIP nabywcy. Rozwiązanie to ma zapobiec wystawianiu tzw. pustych faktur, a co za tym idzie ma uszczelnić polski system podatkowy. 

Za niestosowanie się do nowych regulacji przewidziano również sankcję. Jeśli podatnik wystawi fakturę do paragonu fiskalnego bez NIP nabywcy, organ podatkowy będzie mógł ustalić dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku VAT wskazanego na fakturze.

W konsekwencji sprzedawca będzie zmuszony do odprowadzenia podwójnej kwoty należnego podatku VAT.